Klimaatbestendige steden met een wadi

Het klimaat verandert, extreem weer is vandaag de dag steeds meer aan de orde. De klimaatverandering doet een hoop met onze wereld en belast ook onze wegen, huizen en rioleringssystemen. Zo brengt het onder andere steeds vaker piekbuien met zich mee, en daarmee gepaard gaande overstromingen. Daarom is het van het grootste belang steden klimaatbestendiger in te gaan richten.

Toepassen van wadi's

Een van de mogelijkheden voor het klimaatbestendig inrichten van steden is het aanleggen van zogenaamde wadi’s, overstroombare waterinfiltratiegebieden. In deze gebieden wordt water gebufferd dat maximaal een etmaal blijft staan en in die tijd de bodem infiltreert. Dit vermindert de druk op rioolstelsels en waterzuiveringsinstallaties. Door wadi’s te beplanten met bomen functioneren ze beter: de bomen nemen water op en verdampen het, en het water infiltreert dieper door de boomwortels. Bomen die geschikt zijn voor aanplant in wadi’s zijn bestand tegen tijdelijke overstroming én tijdelijke droogte. Een grote infiltratiecapaciteit zorgt immers voor een drogere bodem.

Geschikte soorten

Weten welke soorten geschikt zijn voor deze bijzondere standplaats? De bomenzoektool TreeEbb maakt het zoeken heel gemakkelijk met de volgende filters:

toepassing > locatie > wadi

standplaats > extreme condities > verdraagt kortstondige overstroming

selecteer voor wadi’s langs wegen ook de filter ‘standplaats > extreme condities > verdraagt strooizout