Whitepaper: Bomen en hun ecosysteemdiensten

Dat bomen onmisbaar zijn voor een gezonde leefomgeving is voor veel mensen wel duidelijk. Maar waarom is dit zo? Wat zijn de functies die bomen vervullen en hoe dragen ze bij aan het oplossen van een aantal milieuproblemen van deze tijd? Dat zijn vragen die voor de meesten moeilijker te beantwoorden zijn.

De afgelopen maanden hebben we in een reeks blogs verschillende diensten van bomen en de baten ervan voor de omgeving nader uitgelegd. Deze artikelen hebben we voor je gebundeld in de Whitepaper: ‘Bomen en hun ecosysteemdiensten’. Je kunt hem hiernaast gratis downloaden.

In de Whitepaper gaan we uitgebreid in op de volgende thema’s:

  1. De meerwaarde van bomen

Vier hoofdgroepen ecosystemen, het effect van groen in de stad op de leefomgeving en het welzijn.

  1. Watermanagement met bomen

De waterkringloop in een notedop, hoe vangen bomen water op en houden ze dit vast, wat is stamstroom en doorval en wat betekent dit alles voor bomen in de stad.

  1. Verkoeling door bomen

Het hitte-eiland effect en stedelijke duurzaamheid, antwoord op de vraag hoe bomen de stad koelen door schaduw, evapotranspiratie, luchtstromen en het verminderen van energieverbruik.

  1. Betere luchtkwaliteit met bomen

De zuiverende werking van bomen door middel van absorberen, filtreren, zuurstof afgeven en het afbreken van verontreinigende stoffen.

  1. Bomen geven de biodiversiteit een boost

Tijd voor herstel van de biodiversiteit, soortenrijkdom, de rol van bomen in het behouden en bevorderen van de biodiversiteit, het belang van een gezonde bodem.

  1. Bomen als opslag voor CO2

Hoe slaan bomen CO2 op, welke factoren spelen een rol, de werking van het wortelpakket, het belang van vegetatie en leeftijd van de boom en welke bomen nemen de meeste CO2 op.

  1. Bomen bevorderen het welzijn

Gezondheid in de groene buitenruimte; mechanisme van schadevermindering, mechanisme van herstel, mechanisme van gezond gedrag bevorderen, mechanisme van schade veroorzaken.

Download hiernaast de Whitepaper en leer meer over hoe verschillende ecosysteemdiensten van bomen een positief effect hebben op mens en natuur. En hoe ze bijdragen aan een leefbare en toekomstbestendige leefomgeving.